UDDANNELSESLÆGER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne lægepraksis blev i september 2001 godkendt som uddannelsespraksis. Det vil sige, at jeg er bemyndiget til at deltage i videreuddannelsen af yngre læger.

 

Der er derfor oprettet en undervisningsstilling som en del af klinikken.

 

De læger, som bliver ansat i KBU stillinger, har alle været læger i mindst et år. De har erfaring fra både medicinske og kirurgiske hospitalsafdelinger, og desuden arbejder de tæt sammen med mig.

 

Alle vores uddannelseslæger, har minimum væredet læger i 1/2 år.